Spice Din Har


Mai mult

Suntem călători pe calea veșniciei,

străini și săraci, culegători de spice pe ogoarele lui Boaz, un om bogat și foarte binevoitor, descendent din Avraam și strămoș al lui David și la plinirea timpului, chiar al Domnului Isus Hristos, "bobul de grâu căzut din cer". Pe lângă ce culegem ne mai dau și secerătorii și pentru că prisosește, oferim și altora...doar spice, dar cu bob de grâu.

Acest site conține "spice" culese de pe urma secerătorilor în lucrarea de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu. Sunt "spice" spirituale necesare pentru hrana sufletului nostru în călătoria ca străini pe acest pământ fiind condușii în mod providențial pe Ogorul Domnului, asemenea lui Rut, străina de odinioară, care a devenit străbunica Împăratului David.
Site-ul spicedinhar.ro vă pune la dispoziție în principal înregistrări audio a unor meditații asupra Cuvântului lui Dumnezeu expuse în strângerile laolaltă ale copiilor lui Dumnezeu pentru Numele Domnului Isus Hristos(Matei 18.20) Preocuparea noastră este să cunoastem Persoana și lucrarea Domnului Nostru Isus Hristos, deoarece :

"în El locuiește trupeste toată plinătatea Dumnezeirii; și voi sunteti împliniți în El..."(Coloseni 2:9,10)

"vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl: să fim numiți copii ai lui Dumnezeu; și suntem"(1Ioan 3:1)

"în aceasta a fost arătată dragostea lui Dumnezeu față de noi, că Dumnezeu L-a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El."(1Ioan 4:9)

"cine rămâne în Mine și Eu în el, acela aduce mult rod; pentru că fără Mine, nu puteți face nimic"(Ioan 15:5)


Dorința noastră este:"Prin El să-I aducem neîncetat jertfa de lauda lui Dumnezeu, adică rodul buzelor care mărturisesc Numele Lui"(Evrei 13:15) , si " Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos;(Efeseni 1:3)

Înregistrări


2017

2016

2015

2014

2013

2012

Cărți


Biblia

Citește!

Balaam și Balac

Ion Socoteanu
Citește!

Bătrânii adunării

Ion Socoteanu
Citește!

Camera de sus

Ion Socoteanu
Citește!

Căminul Credinței Sau Familia

Ion Socoteanu
Citește!

Căsătoria în Domnul


Ion Socoteanu
Citește!

Cina Domnului la Masa Domnului

Ion Socoteanu
Citește!

Epistola către Romani


Ion Socoteanu
Citește!

Omul Durerii pe Drumul Calvarului

Ion Socoteanu
Citește!

Umbre și Lumină - Cortul Intâlnirii

Ion Socoteanu
Citește!

Umbre și Lumină - Jertfele Levitice

Ion Socoteanu
Citește!